Liên hệ với chúng tôi

Công Ty Đồ Đồng Mỹ Nghệ Duy Khánh
Địa Chỉ:  Đội 7 - Minh Long - Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình
Xưởng Sản Xuất : LÀNG NGHỀ CHẠM BẠC ĐỒNG XÂM 
Tả phụ - Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình 
Hotline:0815.615.615

Bạn được phép nhập tối đa 500 ký tự.

Hotline: 0815615615
Tel/Zalo/Viber
0815615615